pagina-content

Privacyverklaring - Praktijk de Levensweg

Ga naar de inhoud

Privacy verklaring


Uw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik eventueel, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts.

ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld. als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor waarneming als ik zelf mijn werkzaamheden niet kan uitvoeren (bijvoorbeeld verzetten van afspraken). Mijn vaste vervanger heeft ook geheimhoudingsplicht.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intervisie (intercollegiale toetsing) 
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier gebruik ik voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen en zodat u eventueel kunt declareren bij uw zorgverzekeraar of werkgever.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze zorgvuldigheid met betreking tot uw gegevens is ook van toepassing als u telefonisch, per mail of in een kennismakingsgesprek contact opneemt als u op zoek bent naar een therapeut.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandel-overeenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die uw zorgverzekeraar  nodig heeft, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:
 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • aantal behandelingen en een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

Praktijk de levensweg, Waalwijk, 
Conny van der Borgh


Terug naar de inhoud